วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

"กลุ่มหมาขาว" ซาโมเจด Samoyed

ซาโมเจด Samoyed

ทุ่งทุนดราอันเป็นที่ราบกว้างขวางในภูมิภาคอาร์กติกระหว่างไวต์ซีและแม่นำ้เยนิไซแห่งไซบีเรียนั้น เป็นถิ่นฐานของหมาซาโมเจดและชนกึ่งร่อนเร่อันมีชื่อดังกล่าว ณ ที่นี่หมาซาโมเจดเกิดมาเป็นหมาเลือดบริสุทธิ์นับเป็นร้อยๆ ปี ท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยวกันดารในอากาศที่หนาวเหน็บ โดยมีฐานะเป็นทั้งหมาต้อนกวางเรนเดียร์ หมาลากเลื่อน หมาล่าสัตว์ และเป็นเพื่อนคน
ธรรมชาตฺได้ปรับแต่งมันเอาไว้ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและงานของมัน ขนข้างนอกหยาบและเหยียดตรงประกอบกับขนชั้นในที่นุ่มและหนาก็เท่ากับเป็นเกราะกำบังความหนาวได้เป็นอย่างดี ทั้งแสงแดดและหิมะย่านอาร์กติกได้ย้อมสีขนจนกระทั้งเป็นสีขาวสนิท หรือสีครีมอ่อนๆ บางครั้งอาจมีสีอื่นพลัดมาบ้าง หลังอันกว้างและช่วงอกที่ลึกทำให้มีเรี่ยวแรงและความทรหดยิ่งนักยามที่เข้าเทียมเลื่อน และขนปุยขึ้นอยู่ในระหว่างซอกนิ้วเป็นรองเท้าหิมะดีๆ นั้นเอง
หัวเป็นรูปเสี้ยม หางพวง เป็นลักษณะของหมาที่ว่องไวกระฉับกระเฉง สวยสง่าและฉลาด เป็นตัวโชว์ช้ันดียามที่มีงานประกวดหมา โดยที่เป็นหมาลากเลื่อนชั้นเยี่ยม หมาซาโมเจดได้รับใช้ แนนเซน แช็คเกิลตัน สก็อต และนักสำรวจคนอื่นๆ มากมายมาแล้วในย่านอาร์กติกและแอนตาร์กติก
หมาพันธุ์นี้เข้ามาสู่อังกฤษเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว และเข้าในสหรัฐทีหลัง ขนอ่อนชั้นในนั้นนำไปปั่นเป็นด้ายขนสัตว์ชั้นเยี่ยมแล้วทอเป็นผ้าอย่างดีซึ่งชาวซาโมเจดเขาใช้กันมาตั้งแต่บรุพกาลแล้ว
หมาซาโมเจดนั้นใจถึงแต่ก็เรียบร้อย สีหน้าของมันน้ันเหมือนยิ้มอยู่เสมอ การท่ีได้อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับนายผู้มีเมตตาปรานีมานานนับร้อยๆ ปีได้บ่มนิสัยรักมนุษย์อย่างลึกซึ่งให้กับมัน
สูงเพียงไหล่ 19-23 นิ้ว นำ้หนัก 36-67 ปอนด์

subscribe now